Se boligbyen Bergen vokse

 

Denne animasjonen baserer seg på informasjon om boligbygg i matrikkeldata for Bergen Kommune. Alle tomter har en etableringsdato og den informasjonen er gjennom GIS-analyser knyttet til boligbygg på tomten. Antall bygg innenfor et 250m rutenett er summert opp for hvert tiår og deretter satt sammen til en animasjon. Rutenettet er det samme som SSB bruker i sine kart- og geodata- produkter.

Animasjonen viser tydelig hvordan boligbyen Bergen har spredd og fortettet seg over tid. Siden animasjonen tar utgangspunkt i alle typer boliger, vil én enebolig telle like mye som én høyblokk. Animasjonen legger altså ikke ikke vekt på antall boenheter, men antall boligbygg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *