Ta tempen på bilbyen Bergen

Fremtidsbyen Bergen trenger miljø- og klima-vennlige transportsystemer som er så gode at de foretrekkes og velges av innbyggerne i byen og nærområdene. Planleggere og politikere må tilrettelegge for dette, men vi som innbyggere bestemmer også med våre personlige valg om Bergen forblir bilbyen Bergen eller kan bli miljøbyen Bergen. Hvilket transportmiddel velger vi? Hvordan reiste du hertil i dag?

I spørreskjema som er lenket under kan du være med å ta tempen på bilbyen Bergen. Dette er laget i anledning Christiekonferansen 2016. Alt som skal til er at du svarer på hvordan du ankom her i dag og angir avreisested på et interaktivt kart.

  • lenke til spørreskjema
  • Undersøkelsen blir kontinuerlig oppdatert her.
  • Det endelige resultatkartet (under) blir oppdatert til hver pause og ved konferansens slutt. Du kan se en større versjon av resultatkartet her.

Se boligbyen Bergen vokse

 

Denne animasjonen baserer seg på informasjon om boligbygg i matrikkeldata for Bergen Kommune. Alle tomter har en etableringsdato og den informasjonen er gjennom GIS-analyser knyttet til boligbygg på tomten. Antall bygg innenfor et 250m rutenett er summert opp for hvert tiår og deretter satt sammen til en animasjon. Rutenettet er det samme som SSB bruker i sine kart- og geodata- produkter.

Animasjonen viser tydelig hvordan boligbyen Bergen har spredd og fortettet seg over tid. Siden animasjonen tar utgangspunkt i alle typer boliger, vil én enebolig telle like mye som én høyblokk. Animasjonen legger altså ikke ikke vekt på antall boenheter, men antall boligbygg.

Feltkartlegging med mobilen: gjør et kaffekoppkupp i Bergen

Geo110 studentene kartlegger kaffeprisene på kaféer i Bergen om dagen. Formålet er at studentene skal bli kjent med en GIS webapplikasjon og hvordan slike verktøy kan brukes til kartlegging i felt. Her kan du følge med på hvordan kartlegging går – og kanskje etterhvert få et inntrykk av hvor du kan gjøre et kaffekoppkupp!

Slike verktøy har store fordeler til bruk i feltsituasjoner. Man kan f.eks. spesifisere atributt-tabeller på forhånd som gjør at all planlagt informasjon blir samlet inn i felt. Ulike felt kan gjøres obligatoriske, og på den måten kan man «tvinge» brukeren til å fylle inn informasjon for de viktigste attributtene.  Stedfesting skjer ved bruk av enhetens innebygde GPS. Ved å integrere kart eller fjernmålingsdata som bakgrunnsdata kan man ytterligere forbedre presisjonen i posisjonen ved å plassere geo-objektene manuelt i forhold til gjenkjennelige objekter i nærheten.

I kurset bruker vi applikasjonen ESRI (grønn app). Denne er dessverre under utfasing men andre applikasjoner finnes også. Fordelen med ESRI appen er at man ikke trenger konto på ArcGIS online for å bruke den. Andre applikasjoner som feks Collector for ArcGIS krever at brukerne har en slik konto. Den nyeste applikasjonen i felt-registreringsbuketten fra ESRI er Survey 123 som har videreutviklet tabell-funksjonaliteten og har et brukervennlig grensesnitt basert på Excel.