Ta tempen på bilbyen Bergen

Fremtidsbyen Bergen trenger miljø- og klima-vennlige transportsystemer som er så gode at de foretrekkes og velges av innbyggerne i byen og nærområdene. Planleggere og politikere må tilrettelegge for dette, men vi som innbyggere bestemmer også med våre personlige valg om Bergen forblir bilbyen Bergen eller kan bli miljøbyen Bergen. Hvilket transportmiddel velger vi? Hvordan reiste du hertil i dag?