Ta tempen på bilbyen Bergen

Fremtidsbyen Bergen trenger miljø- og klima-vennlige transportsystemer som er så gode at de foretrekkes og velges av innbyggerne i byen og nærområdene. Planleggere og politikere må tilrettelegge for dette, men vi som innbyggere bestemmer også med våre personlige valg om Bergen forblir bilbyen Bergen eller kan bli miljøbyen Bergen. Hvilket transportmiddel velger vi? Hvordan reiste du hertil i dag?

I spørreskjema som er lenket under kan du være med å ta tempen på bilbyen Bergen. Dette er laget i anledning Christiekonferansen 2016. Alt som skal til er at du svarer på hvordan du ankom her i dag og angir avreisested på et interaktivt kart.

  • lenke til spørreskjema
  • Undersøkelsen blir kontinuerlig oppdatert her.
  • Det endelige resultatkartet (under) blir oppdatert til hver pause og ved konferansens slutt. Du kan se en større versjon av resultatkartet her.

Se boligbyen Bergen vokse

 

Denne animasjonen baserer seg på informasjon om boligbygg i matrikkeldata for Bergen Kommune. Alle tomter har en etableringsdato og den informasjonen er gjennom GIS-analyser knyttet til boligbygg på tomten. Antall bygg innenfor et 250m rutenett er summert opp for hvert tiår og deretter satt sammen til en animasjon. Rutenettet er det samme som SSB bruker i sine kart- og geodata- produkter.

Animasjonen viser tydelig hvordan boligbyen Bergen har spredd og fortettet seg over tid. Siden animasjonen tar utgangspunkt i alle typer boliger, vil én enebolig telle like mye som én høyblokk. Animasjonen legger altså ikke ikke vekt på antall boenheter, men antall boligbygg.